Všudypřítomný prach a

Tak zase jednou přišel čas úklidu - luxování. Mám docela výhodu v tom, že nemáme nikde koberce (manžel je alergik) takže přímo vidím, jak vypadá podlaha "před" a "po". Je to báječný pocit vidět, že prach a nečistoty mizí v útrobách vysavače a já můžu s čistým svědomím vypustit své dvě malé ratolesti s tím, že bude-li chtít půlroční robátko ochutnat podlahu, nic hrozného se jí nestane.

Jen co skončí úklid a do místnosti zasvitne sluneční paprsek, nemilosrdně odhalí poletující částečky prachu. Teď by mohla začít zběsilá honička - já s vysavačem versus prach. Kdo asi zvítězí? Jenže je mi jasné, že prach je prostě všudypřítomný a boj je to nerovný. A tak mě napadá, jestli byl v zahradě Eden prach? Tuším,že ne.

S prachem je to jako s hříchem. Je prostě všude, pronásleduje mě a když si myslím, že už mám všechno uklizeno (vyznané hříchy, smyté Ježíšovou svatou krví), zasvitne slunce a ozáří další hříchy. Jsou možná malé, ale jsou tu a pokud nejsou vyznané, nejsem Bohu tak zcela a bezvýhradně odevzdaná, jak bych měla  (koneckonců, není malých a velkých hříchů - všechny musíme řešit). Nemůže mě naplnit Boží láska, radost a pokoj a já se ve snaze upřímně následovat Krista pořád plácám v prachu.

Nejvíc mě deptají ty stále se opakující hříchy. Jak je možné, že se nepoučím? Je to k uzoufání. Ještěže je ve Filipským 4,4 tento verš:"Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši." (Překlad 21.století)

V modlitbě mi hodně pomohlo i slovo od Pána Ježíše a rada, že kdykoli se blíží negativní emoce (vztek, podráždění, nervozita, zoufalství...) mám s tím hned běžet za Ním a on emoci promění. Je báječné, že to funguje!  Vztek téměř zázračně mizí během několik vteřin a já se podivuhodně vnitřně uklidním. Mimochodem, je to velmi užitečné, když jste obklopeni malými dětmi. Tam je třeba tuna trpělivosti a to bez modlitby opravdu nejde.