Jak číst Bibli s malými dětmi?

Horkotěžko.

Ranní modlitbu zvládáme, protože už se do ní zapojuje starší, tříletá dcerka.  Oblíbená je modlitba Otčenáš především proto, že ji známe ve zpívané verzi. To je pro děti velmi chytlavé a snadno zapamatovatelné. Jakmile ale otevřu Bibli, abych začala číst, nejenže mi začnou záhadně mizet veškeré záložky a poznámky z Bible, ale v závěru mi tahá Bibli z rukou se slovy:"Teď budu číst já." Když jí Bibli půjčím, usadí se, dlouho listuje v Bibli až nakonec prstem ukáže na nějaký verš, významně na mě pohlédne a řekne:"A Bůh řekl."

Ideální je situace, když starší dcerka ráno ještě vyspává, zatímco půlroční miminko je vzhůru. To se dlouhé četbě z Bible nebrání, upírá na mě tázavě své velké oči a je spokojené, když mu v pravidelném rytmu střídám hračky. To je sice na škodu opravdovému soustředění, ale lepší něco než nic. Jednou jsem zažila zajímavou situaci, když jsem se v takové chvíli modlila, holčičky trochu zlobily a povykovaly a vtom mi Duch Svatý vnuknul modlitbu a prosbu za to, abych byla trpělivou a laskavou maminkou. Dětské ševelení náhle ustalo. Já otevřela oči a byla jsem přesvědčená, že děti musely zmizet, když je takový klid. Ale ony byly stále u mě a upřeně mě pozorovaly. A svým pohledem jakoby říkaly:"To je dobře mami, že se za to modlíš. Potřebujeme trpělivou a laskavou maminku." A neskutečné bylo, že tehdy 5ti měsíční dcerka mi svou mrňavou ručičku položila na moji ruku a moudře pokyvovala hlavičkou.

Pravidelné hloubkové studium Božího slova mi hodně chybí. Modlitba se dá praktikovat za chůze, při vaření, procházkách nebo když uspávám děti. Ale čas na četbu delšího úseku z Bible se hledá obtížně. Když děti večer usnou, začne  to vypadat slibně jen do té chvíle, než zjistíte, že vám už taky padá únavou hlava a soustředění je na bodu mrazu. Samozřejmě jsou dny, kdy máte víc energie, ale většinou vám prostě chybí. Někdy mi pomáhá prosit Pána Ježíše, aby mi tu energii dodal, abych se mohla do studia upřímně pohroužit.

Ale abych nezapomněla - jsou tu ještě dětské, ilustrované bible a dětské, křesťanské písničky, které pomáhají růst ve víře nejen dětem, ale i mně. Za to jsem vděčná. A tak mě hřeje pomyšlení, že péči o jejich duši nezanedbávám, a sebe taky duchovně povzbudím.