Oslice toho viděla víc...

A já se ptám, jestli to bylo důležité, že to právě oslice vezla Baláma na svém hřbetě. A jaký mělo význam, že se nechala 3x od Baláma bít.

V Bibli, Numeri 22, se píše o tom, jak si proroka Baláma "objednal" Balák kvůli zlořečení.

Zajímavé je, že Balám byl s Bohem "ve spojení", mluvil s ním a slyšel, co mu Bůh říká. Jak je tedy možné,že na oné osudné cestě nespatřil Hospodinoval posla, anděla, jak mu stojí v cestě s vytaseným mečem? Jak to, že obyčejná oslice anděla viděla a odmítla pokračovat v cestě, a tak zachránila život svému pánovi?

Já v tom mám jasno. Oslice byla ženského rodu :-) 

Ale dost humoru, já dost dobře nerozumím tomu, že ještě v noci Bůh Balámovi dovoluje vydat se na cestu s Balákovými služebníky a když se na cestu Balám vydá, Bůh ho rozhněvaně zastavuje. Proč? Co se od noci do rána událo s Balámem, že se Bohu znelíbila jeho cesta? Narazila jsem na mnoho výkladů, kde se praví, že Balám byl penězů chtivý a hnal se na cestu s tím, že si chtěl "nahrabat" a Izraeli zlořečit. Překročit tedy Boží příkaz. Jenže ! Jsou to jen domněnky, neboť Bible nic takového vysloveně nepíše. Podle Rašiho komentáře byl Balám příliš domýšlivý, než aby přiznal Balákovým poslům, že mu Bůh zakázal s nimi jít a proklít Izrael. Další skutečnost je, která je v Bibli jasně zapsaná, je ta, že Bůh Balámovi dovoluje sice jít, ale přikazuje mu mluvit jen to, co Bůh dovolí. Podle Ibn Ezry Bůh někdy nechá lidi dělat věci, které neschvaluje.

Když Hospodin odkrývá Balámovy oči a on vidí anděla stojícího na cestě s taseným mečem, padá na tvář a volá:"Zhřešil jsem. Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů."

Balám je tedy schopen pokání. Což je dobrá zpráva. To se Bohu jistě líbí. Pokud se ovšem Balám nepřetvařuje. Na druhou stranu je opravdu zarážející skutečnost, že Bůh Balámovi sděluje,že kdyby Baláma oslice nezastavila, Boží anděl by Baláma na místě zabil. To Balámu důležitost snižuje, zesměšňuje ho. Vždyť pouhá oslice, obyčejné zvíře smí vidět Božího anděla! a on slovutný prorok nemá o ničem ani potuchy...

Oslice dostala dar řeči, aby proroka napomenula. Účelem zázraku bylo ukázat, že dar řeči je stejně jako vše pod Boží kontrolou. A pokud se Bůh rozhodne "zařídit", aby Balám Izraeli žehnal, přestože chce zlořečit, z jeho úst poplyne požehnání. Nelze se vzpírat Boží vůli.