John a Stasi Eldredge: Úchvatná!

Odhalte tajemstvi ženské duše

 

Když čtete tuto knihu, máte pocit, jako kdyby do vás někdo viděl. Ženské nitro je zde v celé své zranitelnosti odhalováno. Autoři se nevyhýbají ani bolavým tématům, které hýbají dnešní společností, ale hlavní poselství této knihy je ukázat, jak jedinečné a krásné je ženské stvoření.

Autoři se drží biblického základu  a užívají hojně biblických citací.

 

Knihu bych doporučila všem ženám, které potřebují povzbudit, které se cítí opuštěné, osamělé a nepochopené.

Peter Hiett: Věčnost začíná již DNES

Setkání s Ježíšem v knize Zjevení

Kniha Zjeveni Janovo je poslední knihou Nového Zákona. Málokdo ji čte a málokdo jí také rozumí. Autor se na tuto apokalyptickou knihu dívá neobyčejným způsobem.

Srovnání pojmů "chronos" a "kairos" mi pomohlo dívat se na vylíčení událostí Bible jinak, než doposud. Knihu Zjeveni jsem vnímala jako něco, co "teprve bude". Při četbě této knihy jsem si ale uvědomila, že tato kniha popisuje něco, co prožíváme právě teď! čas je relativní.

Jak zmiňuje autor knihy, Einstein tvrdil, že při rychlosti světla existuje věčné "teď". Čas a prostor je tedy vůči rychlosti světla relativní - světlo je konstatní. Když Ježíš řekl, "já jsem světlo světa" (Jan 8,12), vysvítá tedy, že všechny věci jsou stvořeny skrze něj a jsou vůči němu relativní.

Kdo má hloubavého ducha, tomu knihu vřele doporučuji ! 

Francis MacNUTT: Služba uzdravování

Kdo z nás by nechtěl být uzdraven, ať už z nemoci těla či ducha?

Tato kniha mě zaujala praktickými příklady ze života, kdy moc lásky má skutečně moc změnit naše těla, psychiku. Něžná, láskyplná péče mnohdy zmůže více, než ty nejdražší léky.

Věděli jste, co dělá zloba s cévami a že zvyšuje náchylnost k onemocnění srdce? Co se děje v krevním řečišti, když neodpustíte svým nepřátelům? Následkem může být bolest hlavy, žaludeční vředy a střevní potíže. Když se však rozhodneme odpustit, dojde k uzdravení.

 

Kniha přináší svědectví o působení Boží moci prostřednictví modlitby.