ARTHUR W. PINK: Střípky poznání Boha

Jednoznačně usiluje o Boží slávu tím jak píše a jak láká ke čtení Bible. Necituje sebe, ale Boží slovo. Už jsem dlouho nečetla tak svěží a zároveň hutnou a užitečnou knihu! Bible je plná moudrosti, rad do života a celé Písmo do detailu oslavuje Boha a říká nám o Něm, co potřebujeme vědět. Autor ponouká k ponoření se do Písma. Dělá to tak upřímně a zapáleně, že se přistihnete, jak saháte po Bibli a čtete v ní "trochu jinak". Hltáte slovo za slovem, jako kdyby mělo promluvit přímo do vaší životní situace a vyřešit ji. A ono skutečně promlouvá , když pozorně nasloucháte.

Být nejen čtenářem, ale především podle Slova žít a jednat. Na to je dobré se učit zpaměti části Bible - tak se nám posléze můžou jednotlivé pasáže vybavovat v různých chvílích během dne, kdy potřebujeme pomoc, radu a najednou hle - na mysli nám vytane konkrétní verš z Bible a fascinuje nás, jak je možné že se to tak dokonale hodí do naší situace.

Duch Svatý v tomto svoji práci zvládá velmi dobře...

LEANNE PAYNEOVÁ: Uzdravení duše Boží přítomností

Dosažení zralosti prostřednictvím modlitby

Kniha Leanne Payneová je velice praktická kniha pro každého, kdo má v srdci větší či menší zranění z minulosti. Asi se těžko najde někdo, kdo by mohl říct, že je naprosto v pohodě a ničím bolavým si v minulosti, nebo i dětství neprošel.

Autorka přináší ucelený pohled na vnitřní uzdravení - sebepřijetí v Kristu skrze modlitbu, odpuštění a opuštění hříchů a selhání.

Mnozí z nás nedokážeme přijmout sebe sama, na což se váže zbytečný a neustálý pocit viny a hanby. V horším případě to může být až nenávist k sobě samé.

Knihu doporučuji všem, kdo už nechtějí být negativně ovlivňovaní svojí bolavou minulostí a kdo chtějí zdravě a pravdivě pohlížet na své okolí a mít zdravé vztahy.

MANFRED ADLER: Synové temnoty

Toto dílo mě překvapilo a šokovalo zároveň. Sestává se ze 3 dílů, přičemž v prvním autor hovoří o připravované světové vládě, v druhém o světové velmoci sionismu, který je plný historických údajů a politiky. Třetí díl nese název Teologické temno a poukazuje na neuvěřitelnou chytrost Satana,kterou nelze podceňovat , protože kdo tak činí, bývá jím velmi rychle obelstěn a podveden. Je tedy zřejmé, že pokud někdo v církvi začne tvrdit, že Satana již není třeba se obávat, neboť je to ryze "abstraktní bytost", potom je jisté, že Nepřítel se již v celé své síle infiltroval a ničí církev zevnitř.

Udivilo mě, že Martin Buber, židovský filosof náboženství, zastával názor, že místo odevzdanosti Bohu bychom se měli oddat a spoléhat jen na sebe samé. A že tento svůj názor opíral o teze z Bible (viz. str. 47)

Nechám na čtenáři, aby si udělal vlastní úsudek o událostech, které jsou v tomto spisu od katolického kněze popsány.

Celý text knihy je ke stažení zde:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/187