ARTHUR W. PINK: Střípky poznání Boha

Jednoznačně usiluje o Boží slávu tím jak píše a jak láká ke čtení Bible. Necituje sebe, ale Boží slovo. Už jsem dlouho nečetla tak svěží a zároveň hutnou a užitečnou knihu! Bible je plná moudrosti, rad do života a celé Písmo do detailu oslavuje Boha a říká nám o Něm, co potřebujeme vědět. Autor ponouká k ponoření se do Písma. Dělá to tak upřímně a zapáleně, že se přistihnete, jak saháte po Bibli a čtete v ní "trochu jinak". Hltáte slovo za slovem, jako kdyby mělo promluvit přímo do vaší životní situace a vyřešit ji. A ono skutečně promlouvá , když pozorně nasloucháte.

Být nejen čtenářem, ale především podle Slova žít a jednat. Na to je dobré se učit zpaměti části Bible - tak se nám posléze můžou jednotlivé pasáže vybavovat v různých chvílích během dne, kdy potřebujeme pomoc, radu a najednou hle - na mysli nám vytane konkrétní verš z Bible a fascinuje nás, jak je možné že se to tak dokonale hodí do naší situace.

Duch Svatý v tomto svoji práci zvládá velmi dobře...