Peter Hiett: Věčnost začíná již DNES

Setkání s Ježíšem v knize Zjevení

Kniha Zjeveni Janovo je poslední knihou Nového Zákona. Málokdo ji čte a málokdo jí také rozumí. Autor se na tuto apokalyptickou knihu dívá neobyčejným způsobem.

Srovnání pojmů "chronos" a "kairos" mi pomohlo dívat se na vylíčení událostí Bible jinak, než doposud. Knihu Zjeveni jsem vnímala jako něco, co "teprve bude". Při četbě této knihy jsem si ale uvědomila, že tato kniha popisuje něco, co prožíváme právě teď! čas je relativní.

Jak zmiňuje autor knihy, Einstein tvrdil, že při rychlosti světla existuje věčné "teď". Čas a prostor je tedy vůči rychlosti světla relativní - světlo je konstatní. Když Ježíš řekl, "já jsem světlo světa" (Jan 8,12), vysvítá tedy, že všechny věci jsou stvořeny skrze něj a jsou vůči němu relativní.

Kdo má hloubavého ducha, tomu knihu vřele doporučuji !