MANFRED ADLER: Synové temnoty

Toto dílo mě překvapilo a šokovalo zároveň. Sestává se ze 3 dílů, přičemž v prvním autor hovoří o připravované světové vládě, v druhém o světové velmoci sionismu, který je plný historických údajů a politiky. Třetí díl nese název Teologické temno a poukazuje na neuvěřitelnou chytrost Satana,kterou nelze podceňovat , protože kdo tak činí, bývá jím velmi rychle obelstěn a podveden. Je tedy zřejmé, že pokud někdo v církvi začne tvrdit, že Satana již není třeba se obávat, neboť je to ryze "abstraktní bytost", potom je jisté, že Nepřítel se již v celé své síle infiltroval a ničí církev zevnitř.

Udivilo mě, že Martin Buber, židovský filosof náboženství, zastával názor, že místo odevzdanosti Bohu bychom se měli oddat a spoléhat jen na sebe samé. A že tento svůj názor opíral o teze z Bible (viz. str. 47)

Nechám na čtenáři, aby si udělal vlastní úsudek o událostech, které jsou v tomto spisu od katolického kněze popsány.

Celý text knihy je ke stažení zde:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/187