STORMIE OMARTIANOVÁ: SÍLA MANŽELČINY MODLITBY

Žít v dnešní uspěchané době v báječném manželství se jeví jako nedostižný ideál. A přece to jde! Autorka sama připouští, že jí trvalo nějakou dobu, než zjistila jak "na to". Pochopila, že uprošování, citové vydírání, hádky, ignorování či mrazivé ticho nikam nevedou. Jediná cesta, jak to změnit, je modlitba. Spisovatelka často připomíná čtenářce, že právě když by chtěla promluvit (v rozčilení, bolesti) tak je třeba mlčet a jít se modlit. Je to lepší, než říct něco, čeho budeme později litovat. A modlitba má tu úžasnou moc, že mění nejen srdce toho, za koho se přimlouváme (manžel), ale i srdce toho, kdo se modlí.

LEANNE PAYNEOVÁ: NASLOUCHAJÍCÍ MODLITBA

Učíme se slyšet Boží hlas a vést si modlitební deník

 

Je to poprvé, co recenze psané na zadní straně knihy ani z poloviny nevystihuje velikost, výjimečnost a důležitost obsahu tohoto díla. Autorka je velká modlitebnice a je báječné, že někdo takový napsal "návod jak na to." Doporučuji všem,kdo se chtějí přiblížit Bohu a neví "jak na to". Je to trošku o disciplíně, pravidelnosti, ale pokud se budete řídit autorčinými radami, velmi brzy zakusíte výsledky.

Bůh k nám chce mluvit, to jen my nemáme čas ho poslouchat. Chováme se přitom dost arogantně, řekla bych. Vždyť kdo jsme my proti všemohoucímu Bohu? Stále mě přivádí do úžasu, že někdo tak mocný, kdo stvořil celý vesmír, má zájem právě o nás. Nechte se pozvat do světa, kde celý den je prodchnut modlitbou. Potom totiž možná zjistíte, že už vám nečiní potíže s Bohem rozmlouvat stále častěji a častěji. Objevíte dar modlitby a Bůh vás promění.

 

 

 

LEANNE PAYNEOVÁ: Uzdravení duše Boží přítomností

Dosažení zralosti prostřednictvím modlitby

Kniha Leanne Payneová je velice praktická kniha pro každého, kdo má v srdci větší či menší zranění z minulosti. Asi se těžko najde někdo, kdo by mohl říct, že je naprosto v pohodě a ničím bolavým si v minulosti, nebo i dětství neprošel.

Autorka přináší ucelený pohled na vnitřní uzdravení - sebepřijetí v Kristu skrze modlitbu, odpuštění a opuštění hříchů a selhání.

Mnozí z nás nedokážeme přijmout sebe sama, na což se váže zbytečný a neustálý pocit viny a hanby. V horším případě to může být až nenávist k sobě samé.

Knihu doporučuji všem, kdo už nechtějí být negativně ovlivňovaní svojí bolavou minulostí a kdo chtějí zdravě a pravdivě pohlížet na své okolí a mít zdravé vztahy.

ARTHUR W. PINK: Střípky poznání Boha

Jednoznačně usiluje o Boží slávu tím jak píše a jak láká ke čtení Bible. Necituje sebe, ale Boží slovo. Už jsem dlouho nečetla tak svěží a zároveň hutnou a užitečnou knihu! Bible je plná moudrosti, rad do života a celé Písmo do detailu oslavuje Boha a říká nám o Něm, co potřebujeme vědět. Autor ponouká k ponoření se do Písma. Dělá to tak upřímně a zapáleně, že se přistihnete, jak saháte po Bibli a čtete v ní "trochu jinak". Hltáte slovo za slovem, jako kdyby mělo promluvit přímo do vaší životní situace a vyřešit ji. A ono skutečně promlouvá , když pozorně nasloucháte.

Být nejen čtenářem, ale především podle Slova žít a jednat. Na to je dobré se učit zpaměti části Bible - tak se nám posléze můžou jednotlivé pasáže vybavovat v různých chvílích během dne, kdy potřebujeme pomoc, radu a najednou hle - na mysli nám vytane konkrétní verš z Bible a fascinuje nás, jak je možné že se to tak dokonale hodí do naší situace.

Duch Svatý v tomto svoji práci zvládá velmi dobře...

MANFRED ADLER: Synové temnoty

Toto dílo mě překvapilo a šokovalo zároveň. Sestává se ze 3 dílů, přičemž v prvním autor hovoří o připravované světové vládě, v druhém o světové velmoci sionismu, který je plný historických údajů a politiky. Třetí díl nese název Teologické temno a poukazuje na neuvěřitelnou chytrost Satana,kterou nelze podceňovat , protože kdo tak činí, bývá jím velmi rychle obelstěn a podveden. Je tedy zřejmé, že pokud někdo v církvi začne tvrdit, že Satana již není třeba se obávat, neboť je to ryze "abstraktní bytost", potom je jisté, že Nepřítel se již v celé své síle infiltroval a ničí církev zevnitř.

Udivilo mě, že Martin Buber, židovský filosof náboženství, zastával názor, že místo odevzdanosti Bohu bychom se měli oddat a spoléhat jen na sebe samé. A že tento svůj názor opíral o teze z Bible (viz. str. 47)

Nechám na čtenáři, aby si udělal vlastní úsudek o událostech, které jsou v tomto spisu od katolického kněze popsány.

Celý text knihy je ke stažení zde:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/187